dhana.czdhana.cz

Dhana je sánskrtské slovo, jenž znamená hojnost, poklad a peníze

Alexandra Lechovská

Jmenuji se Alexandra Lechovská. Astrologii se věnuji 10 let, vystudovala jsem Astrologickou školu pro statečné Pavla Turnovského a Martiny Lukáškové, několik dalších doplňujících seminářů (odkaz) vedených těmito a dalšími zkušenými astrology různých astrologických směrů a zúčastnila jsem se putovní Astrologické výstavy.

Narodila jsem se ve Vlašimi 11. 4. 1963, jsem vdaná, mám jednoho syna a bydlím a pracuji v Českých Budějovicích. Miluji astrologii, kreslení, tvořivou práci s textilem a fotografování. Svojí touhu po poznání neustále naplňuji, momentálně studuji sánskrt a naší starou gnostickou tradici u pana Mgr. Jana Kozáka.

Odjakživa jsem se zajímala o to, jak funguje vesmír, jakou součástí vesmíru jsme my lidé. Zajímala jsem se o různé nauky, nejvíc mě oslovila právě astrologie, jedna ze tří základních magických nauk a já se rozhodla jí plně věnovat. Mimoto odmala miluji kreslení a všelijakou rukodělnou práci s textilem. Protože astrologie je vlastně symbolický jazyk, kterým k nám vesmír hovoří, napadlo mě tuto řeč kromě slov vyjádřit ještě výtvarně. Tento nápad ke mně přišel „jaksi sám“ s nabídkou zúčastnit se „nějak výtvarně“ Astrologické výstavy od M. Lukáškové.

Metodou prošívaných textilních obrazů jsem začala dělat obrazy na téma“ symbolické vyjádření významu planet v našem horoskopu“. Pak mě napadlo ušít šaty, které vyjadřují náladu dvanácti astrologických znamení. Šaty i obrazy byly součástí putovní Astrologické výstavy a měly všude velký úspěch. Dostalo se mi i zpětné vazby od velkého počtu návštěvníků a jejich reakce mi byla odměnou i motorem pro další pokračování v tomto astrologicko-textilním oboru.

Ano, i focení se dá spojit s astrologií. Astrologie je totiž nauka o světle, o střídání světla a tmy. Nejen dne a noci, ale světlo dopadající na Zemi má v průběhu roku měnící se intenzitu a úhel dopadu, které určují charakteristiku jednotlivých zodiakálních znamení Tyto pozvolné proměny světla jsem začala fotit v průběhu roku a získala jsem sérii fotek, které obrazem charakterizují jednotlivá znamení. Obraz ve vteřině poví víc než sáhodlouhé slovní výklady.

Vykonávala jsem v životě mnoho různých zaměstnání, ale žádné mě nenaplňovalo, proto jsem každou volnou chvilku celý život věnovala mému soukromému studiu a tvoření. Chci využít moje celoživotní poznání, zkušenosti a tvorbu a podělit se o ně s dalšími lidmi, kteří touží poznat hlouběji sami sebe i svět.

Astrologické kurzy a školení

  • Dvouletá Astrologická škola pro statečné – lektoři Pavel Turnovský a Martina Lukášková
  • Kurs Sabiánských symbolů – lektorka Martina Lukášková
  • Kurs synastrie (partnerských horoskopů) – lektorka Martina Lukášková
  • Roční kurs tranzitů planet přes osobní horoskop – lektor Antonín Baudyš ml.
  • Třídenní kurs na téma rodina, práce a vztahy v astrologii – lektorka Eva Prokešová
  • Schuesslerovy tkáňové soli – 12 tkáňových solí podle jednotlivých zodiakálních znamení – lektorky Daniela Rovenská a Yvona Hofírková

Kontaktní údaje

Alexandra Lechovská

V případě jakéhokoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat.
Adresa: Riegrova 25, České Budějovice ( "modrá vrata, modré dveře")
Telefon: +420723567837
Email: info@dhana.cz
IČ: 15878953